oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

yritysamislogo.jpg

Media-alan opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2017 alkaen. Kun työelämä ja maailma muuttuvat, on myös oppimisen muututtava. Kulttuurialalla ei enää vain istuta ryhminä pulpeteissa kuuntelemassa, kun opettaja esiintyy. YritysAmiksessa jokainen opiskelee ammattialaansa itselleen parhaiten sopivilla menetelmillä lähiohjaajan ohjauksessa.

 

media peliamisKeskeisin muutos on siinä, että opinnoissa keskitytään yhä enemmän tulevien ammattien osaamisvaatimuksiin. Arvioinnin kohteet ovat ammattitaidon kannalta keskeisissä kokonaisuuksissa. Tämä myös tarkoittaa muutoksia opintojen rakenteeseen ja toteutustapaan. YritysAmis -opintojen ohella osa oppimisesta tapahtuu opiskelijan itsenäisenä oppimisena hyödyntäen tietoverkkoja, yrittäjyyttä ja muita oppimisen mahdollisuuksia. Oppilaitosyhteisön keskeinen tavoite on olla oppimisen mahdollistaja.

YritysAmiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin.

• Luokat ja työpajat muistuttavat yrityksiä, ja niillä on yritysnimi.
• Opettajat ovat työnjohtajan ja ohjaajan roolissa.
• Ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan AmisYrityksessä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä.
• Joskus AmisYrityksestä lähdetään kurssille, jolloin teoria-asioita opiskellaan koulutustilassa.
• Yhteiset tutkinnon osat, äidinkieli, vieraat kielet ym. opiskellaan pitkälle ammatillisten työtehtävien ohessa.
• Verkko-opiskeluun soveltuvia asioita voi opiskella verkkokurssina.
• Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat perustaa Nuori Yrittäjyys -yrityksen.

 

Yhteishaku 2017

coolisti duuniin

Kevään 2017 yhteishaun yhteydessä ei tarvitse enää täyttää haun lisätietolomaketta. Yhteishaussa on omat hakulomakkeet

  • Media-Amikseen:
    Media-alan perustutkinto, pk
    Media-alan perustutkinto, yo
    (lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneille)
  • PeliAmikseen:
    Peliala, pk (Media-alan perustutkinto)