oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

Tutkinto: Media-alan perustutkinto
Osaamisala: Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Tutkintonimike: Mediapalvelujen toteuttaja

MediaAmiksen opinnoista saat hyvän pohjan monipuolisiin paino- ja verkkoviestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

media amis14

MediaAmiksen opinnot painottuvat graafisen viestinnän ja verkkojulkaisun suunnitteluun ja toteutukseen ja antavat hyvän pohjan paino – ja verkkoviestinnän aloille. Osan ammatillisista opinnoista voit opiskella oman alasi NY-yrityksessä.

Opintojen kesto n. 3 vuotta. Ammatillisten opintojen ohella voit suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Yhteishaku keväällä 2017, koulutus alkaa elokuussa 2017.

 

 

thumb k2Valintaperusteet:

Voit hakea MediaAmikseen, kun olet suorittanut peruskoulun oppimäärän. Valinta tapahtuu yhteishaussa saamasi pistemäärän perusteella. Valintakoetta ei järjestetä.

Kahden tutkinnon opinnot:
Ammatillisten opintojen lisäksi voit opiskella viittä ainetta Kajaanin lukiossa ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Näihin ns. kahden tutkinnon opintoihin valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. -


Mikä on MediaAmis?

MediaAmiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin

media amis• Luokat ja työpajat muistuttavat yrityksiä, ja niillä on yritysnimi
• Opettajat ovat työnjohtajan ja ohjaajan roolissa
• Ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan AmisYrityksessä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä
• Joskus AmisYrityksestä lähdetään kurssille, jolloin teoria-asioita opiskellaan koulutustilassa
• Yhteiset tutkinnon osat, äidinkieli, vieraat kielet ym. opiskellaan pitkälle ammatillisten työtehtävien ohessa
• Verkko-opiskeluun soveltuvia asioita voi opiskella verkkokurssina
• Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat perustaa Nuori Yrittäjyys -yrityksen

Asuminen

Kajaanin ulkopuolelta tuleville opiskelijoillemme tarjoamme maksuttoman asuntolapaikan

oppilaitoksemme soluasunnoissa.

-Asuntolapaikkaa haetaan valintakirjeen mukana tulevalla lomakkeella.

MediaAmis lyhyesti:

MediaAmiksen opinnot

MediaAmiksen opinnoista saat hyvän pohjan monipuolisiin paino- ja verkkoviestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

• Opit valmistamaan esitteitä, julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja alan ammattiohjelmilla ja –laitteilla.

• Valmistut markkinointiviestinnän moniosaajaksi.

• Osan ammatillisista opinnoista voit opiskella oman alasi NY-yrityksessä.

• Ammatillisten opintojen ohella voit opiskella myös lukioaineita ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Kahden tutkinnon opinnot kestävät n. 3 vuotta.

  fbMediaAmis Facebookissa

Yhteishaku 2017

coolisti duuniin

Kevään 2017 yhteishaun yhteydessä ei tarvitse enää täyttää haun lisätietolomaketta. Yhteishaussa on omat hakulomakkeet

  • Media-Amikseen:
    Media-alan perustutkinto, pk
    Media-alan perustutkinto, yo
    (lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneille)
  • PeliAmikseen:
    Peliala, pk (Media-alan perustutkinto)