oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

Tutkinto: Media-alan perustutkinto
Osaamisala: Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Tutkintonimike: Mediapalvelujen toteuttaja

aik

Koulutuksessa kehityt audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan ammattilaiseksi. Opit viestinnän perusteet sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia sovellusohjelmia.

Perehdyt muun muassa asiakaslähtöisten projektien hallintaan, www-sivujen suunnitteluun ja koostamiseen, verkkomarkkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyyn.

Kenelle?

Koulutus soveltuu viestintäalasta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää nykyaikaisin menetelmin. Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla voi olla aiemmin suoritettuna muu ammatillinen koulutus tai yo-tutkinto.

thumb k1Tutkinnon kuvaus

Media-alan tuotteilla ja -palveluilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tvohjelmia, pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, äänitallenteita, tapahtumateknisiä palveluja sekä verkko- ja mobiilipalveluja.

Audiovisuaalisen viestinnän alalla internet ja siihen liittyvien sovellusten ja tekniikoiden osaaminen on noussut entistä merkittävämpään asemaan. Viestintä on laajentumassa kaikilla toimialoilla yhä enemmän tietoverkkoihin, jotka ovat tulleet merkittävänä osana entisten toimintojen rinnalle. Tekniikan hallinta on audiovisuaalisen alan osaamisen lähtökohta, jonka pohjalle rakennetaan luovaa ja esteettistä näkemystä.

Koko työprosessin läpikäyminen alan koulutuksessa on ensisijaisen tärkeää, koska yhden työprosessin läpivienti yhden tekijän toimesta on alalla yhä tyypillisempää. Laajoissa tuotannoissa työryhmän yksilösuoritukset puolestaan integroituvat toisiinsa, jolloin koko työprosessin tunteminen on olennaista.

Alan tehtävät

Media-alan perustutkinnon suorittanut työskentelee esimerkiksi digitaalisen tai perinteisen median sisällöntuotantoyrityksessä, mainostoimistossa, lehti- tai painotalossa, yrityksen markkinointitehtävissä tai alan yrittäjänä.

Tutkinnon muodostuminen (135 osaamispistettä)
Kaikille pakollinen tutkinnon osa 15 osp
• tutkinnon perusteet julkaistaan joulukuussa 2016
Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 15 osp + 15 osp
• tutkinnon perusteet julkaistaan joulukuussa 2016
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yhteensä 90 osaamispistettä
• tutkinnon perusteet julkaistaan joulukuussa 2016

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päivämuotoisena opiskeluna. Opiskelu tapahtuu aidoissa työtilanteissa pääasiassa oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työssäoppimispaikoissa. Osa opinnoista suoritetaan opiskelijoiden omissa NY-yrityksissä.

Aloitussajankohta: 9.8.2017
Koulutuspaikka: Kajaani, Timperintie 3
Kesto: Aiemmasta alan osaamisesta riippuen 1 -  2 vuotta
Hakuaika: 21.2. - 30.4.2017
Hakeminen: Linkki hakulomakkeeseen
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Jonkin verran kustannuksia kertyy mm. ammattikirjallisuuden ja www-palvelintilan hankinnasta.

Hakuaika

Media-alan perustutkinto, päivämuotoinen koulutus

Tutkintoon valmistava koulutus

• 18 v. täyttäneille
• opintojen kesto 1 - 2 vuotta
• hakuaika 21.2. - 30.4.2017
• aloitusajankohta 9.8.2017