oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

Tutkinto: Media-alan perustutkinto
Osaamisala: Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Tutkintonimike: Mediapalvelujen toteuttaja

PeliAmis tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja verkkotuotannon osaajaksi. Ammatilliset opinnot painottuvat peli- ja verkkopalveluiden tuotantoon. 

peliamis14Lukiossa opiskellaan viittä kirjoitettavaa ainetta: englantia, äidinkieltä, matematiikkaa, psykologiaa ja yhteiskuntaoppia. Ammatillisen todistuksen lisäksi PeliAmiksesta valmistuva saa ylioppilastodistuksen. Opintojen kesto on n. 3 vuotta. Yhteishaku keväällä 2017.

Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin lukiossa ja AMK:ssa sekä oman alan NY-yrityksessä.

Valintaperusteet: Voit hakea PeliAmikseen, kun olet suorittanut peruskoulun oppimäärän. Valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava lukuaineiden keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00.

-Valintakoetta PeliAmikseen ei järjestetä.


Mikä on PeliAmis?

PeliAmiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin

thumb k3

 • Luokat ja työpajat muistuttavat yrityksiä, ja niillä on yritysnimi
 • Opettajat ovat työnjohtajan ja ohjaajan roolissa
 • Ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan AmisYrityksessä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä
 • Joskus AmisYrityksestä lähdetään kurssille, jolloin teoria-asioita opiskellaan koulutustilassa
 • Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan Kajaanin lukiossa, josta valmistutaan ylioppilaaksi. Muut yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pitkälle ammatillisten työtehtävien ohessa
 • Verkko-opiskeluun soveltuvia asioita voi opiskella verkkokurssina
 • Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat perustaa Nuori Yrittäjyys -yrityksen

Asuminen

Kajaanin ulkopuolelta tuleville opiskelijoillemme tarjoamme maksuttoman asuntolapaikan

oppilaitoksemme soluasunnoissa.

-Asuntolapaikkaa haetaan valintakirjeen mukana tulevalla lomakkeella.

PeliAmis lyhyesti:

Pelialan opinnot + yo-tutkinto

PeliAmis tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja verkkoviestinnän osaajaksi.

• PeliAmis tarjoaa erinomaiset valmiudet pelialan jatko-opintoihin.

• Peligrafiikan lisäksi opit tekemään helposti päivitettäviä verkkosivuja ja 3D -grafiikkaa peleihin, animaatioihin ja mainosvideoihin.

• Ammatillisen todistuksen lisäksi PeliAmiksesta valmistuva saa ylioppilastodistuksen. Opintojen kesto on 3 vuotta.

fb
PeliAmis Facebookissa

Yhteishaku 2017

coolisti duuniin

Kevään 2017 yhteishaun yhteydessä ei tarvitse enää täyttää haun lisätietolomaketta. Yhteishaussa on omat hakulomakkeet

 • Media-Amikseen:
  Media-alan perustutkinto, pk
  Media-alan perustutkinto, yo
  (lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneille)
 • PeliAmikseen:
  Peliala, pk (Media-alan perustutkinto)